Viditelnější
Silnější
Bezpečnější

Mysleli jste si, že nejste připraveni na EDR? Nyní už jste.
Řešení Kaspersky Optimum Security vám umožňuje přejít na vyšší úroveň ochrany proti novým, neznámým a skrytým hrozbám prostřednictvím účinné detekce a reakce na hrozby a nepřetržitého monitorování zabezpečení, navíc bez neúměrných nákladů a složitosti.

Posílení vaší ochrany

Povaha hrozeb se mění
Taktika kybernetických zločinců se vyvíjí. Náklady na útoky se snižují. Práce na dálku ztěžuje obranu hranic podnikových prostředí.
Přejděte na vyšší úroveň obrany
Vaše platforma ochrany koncových bodů (EPP) chrání vaši firmu před komoditními hrozbami. Musíte se však také chránit před novými, neznámými a skrytými útoky, které dokážou platformu EPP obejít.
Zachovejte účinnost zabezpečení
Minimalizujte riziko doplněním platformy EPP o rychlou, škálovatelnou detekci a reakci koncových bodů (EDR) na míru. Automatizujte rutinní úkoly, ale současně se vyvarujte dalších režijních nákladů na prostředky zabezpečení IT.
Konec tyranie od vašeho seznamu úkolů

V cloudu

Snižte složitost správou klíčových komponent kybernetické bezpečnosti z cloudové konzole a rozšiřte pokročilou ochranu úloh napříč místní, cloudovou a hybridní infrastrukturou.

Jednotná sada produktů

Kaspersky EDR Optimum
Zabraňte přerušení a poškození podnikání prostřednictvím vylepšeného přehledu o hrozbách a jejich vizualizace, zjednodušené analýzy hlavních příčin, rychlé automatizované reakce a automatizace rutinních úkolů.
Další informace
Společnost Kaspersky dosahuje vysokého hodnocení napříč všemi funkcemi produktů pro řešení EDR v žebříčku Gartner Peer Insights, a to s celkovým skóre 4,9 ze všech recenzí ke dni 12. ledna 2021.
Kaspersky Endpoint Security for Business
Řešení Kaspersky Optimum Security vychází z pevných základů s adaptivním zabezpečením koncových bodů, včetně posílení zabezpečení serverů, s cílem vylepšit již tak vysoce výkonnou ochranu, a také využívá kontrolní mechanismy pro aplikace, weby a zařízení, aby nedošlo k odcizení podnikových dat.
Další informace
Společnost Kaspersky byla vyhodnocena společností Gartner jako volba zákazníků na trhu platforem ochrany koncových bodů, přičemž dosáhla hodnocení 4,8/5 za 12 měsíců (ke dni 7. prosince 2020 na základě 477 recenzí).
Kaspersky MDR Optimum
Zbavte se klíčových úkolů, jako jsou detekce, vedená reakce a spravované vyhledávání hrozeb, a získejte nepřetržitou ochranu před hrozbami, které by jinak mohly obejít automatizované bezpečnostní bariéry.
Další informace

Ještě větší vylepšení
vaší kybernetické bezpečnosti

Kaspersky Threat Intelligence Portal
Kaspersky Sandbox
Kaspersky Security Awareness
Kaspersky Hybrid Cloud Security
Kaspersky Professional Services

Kaspersky Threat Intelligence Portal

Doplňte svá vyšetřování kontrolou podezřelých souborů, hodnot hash souborů, adres IP a webových adres, abyste mohli ověřit související bezpečnostní výstrahy, stanovit jejich prioritu a zajistit včasnou reakci na hrozby.
Další informace

Kaspersky Sandbox

Automatická analýza v kontrolovaném izolovaném prostředí vám umožní vypořádat se se skrytými hrozbami, které za přítomnosti platformy EPP zůstanou nečinné, ale aktivují se, jakmile se hostitel stane zranitelným.
Další informace

Kaspersky Security Awareness

Odstraňte nedostatky v povědomí zaměstnanců o kybernetické bezpečnosti, a změňte tak jejich chování.

Společnost Kaspersky je nejlépe hodnocená mezi všemi dodavateli na trhu počítačových školicích produktů zaměřených na povědomí o zabezpečení, přičemž dosáhla hodnocení 5,0/5,0 za 12 měsíců (ke dni 20. října 2020).*
Další informace

Kaspersky Hybrid Cloud Security

Konzistentní integrovaná ochrana koncových bodů zabezpečuje fyzické, virtualizované úlohy a kontejnery, a to jak místní, v datovém centru nebo ve veřejném cloudu (včetně AWS, Azure a GCP).
Další informace

Kaspersky Professional Services

Maximalizujte návratnost zapojením odborníků, kteří přesně vědí, jak můžete optimalizovat svou investici, a splnit tak jedinečné potřeby vaší organizace.
Další informace

Volba zákazníků:
EDR, MDR nebo obojí

Globální nedostatek talentů v oblasti kybernetické bezpečnosti způsobil, že se zabezpečení třídy EDR stalo pro mnohé organizace nedosažitelným. Ale to už neplatí.

Vyberte si automatizované interní řešení EDR nebo spravovanou obranu třídy EDR a získejte veškerou potřebnou ochranu bez nutnosti pořizovat další prostředky pro zabezpečení IT.
Příručka kupujícího pro dosažení optimální úrovně zabezpečení
Jaké změny v povaze hrozeb přispívají k nutnosti zavést pokročilejší ochranu? Jak tyto hrozby ovlivní různé podniky?

A jak jim můžete čelit pomocí řešení, které nejlépe vyhovuje vaší organizaci, bezpečnostní kvalifikaci vašeho týmu IT a typům kybernetických útoků, kterým jste potenciálně vystavováni, a bez dalších prostředků?
Další informace

Otestované. Důvěryhodné.
Osvědčené. Oceněné.

Podstatné jsou činy

„Potřebovali jsme nasadit prvotřídní řešení zabezpečení, které by odpovídalo našemu prvotřídnímu podnikání – a dosáhli jsme toho díky společnosti Kaspersky.“
Gökhan Zengin,
manažer IT, společnost Collezione
Další informace
GARTNER je registrovaná ochranná známka a značka služby společnosti Gartner, Inc. nebo jejích partnerských společností v USA a mezinárodně a zde je používána se svolením. Všechna práva vyhrazena. Peer Insights – Recenze uvedené na platformě Gartner Peer Insights představují subjektivní názory jednotlivých koncových uživatelů na základě jejich vlastních zkušeností a nepředstavují pohled společnosti Gartner nebo jejích partnerů.

Odznak GARTNER PEER INSIGHTS CUSTOMERS’ CHOICE je ochranná známka a značka služby společnosti Gartner, Inc. nebo jejích partnerských společností a zde je používán se svolením. Všechna práva vyhrazena. Volba zákazníků Gartner Peer Insights Customers’ Choice představuje subjektivní názory z jednotlivých recenzí koncových zákazníků, hodnocení a data aplikovaná s využitím zdokumentované metodiky. Nepředstavuje pohled společnosti Gartner nebo jejích partnerů, ani není jimi schvalována.